Forskjellen på lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet

Hva skiller lån med sikkerhet fra lån uten sikkerhet?

Lån med sikkerhet er et lån der banken har pant i eiendeler som tilhører låntaker, og da snakker vi som regel om fast eiendom. Dette gir banken ekstra sikkerhet, og de kan da tilby gode lånevilkår. Lån uten sikkerhet er uten pant, og er som regel dyrere å betjene.

Dersom du vurderer å låne penger, kan det lønne seg å sette seg inn i forskjellen på de to låneformene. Finn ut hva som passer best for deg og din økonomi. Hva som passer best vil blant annet avhenge av hva pengene skal brukes på.

Hva er et lån med sikkerhet?

En lån med sikkerhet er et pengelån der låntakeren gir utlåner en garanti i form av pant i eiendeler. Det er mulig å stille med sikkerhet i alt fra hytte og bil til fast bolig, der sistnevnte kanskje er det mest vanlige.

Rent praktisk betyr pant eller sikkerhet at utlåner har en garanti for å få pengene sine dersom du av ulike grunner ikke skulle betjene det som avtalt. Om du misligholder gjelden din, kan utlåner selge boligen med tvang for å inndrive det utestående beløpet.

Men denne ekstra garantien kan banken tillate seg å gi deg som kunde bedre vilkår på lånet. Det betyr at du kan få et lån med gunstig (lav) rente, og ofte lang nedbetalingstid. Da blir også lånet relativt billig å betjene.

En av de mest vanlige formene for lån med sikkerhet, er boliglån. Vi kan også nevne billån med sikkerhet i bil. Et lån med sikkerhet må som regel brukes på spesifikke ting, enten det er kjøp av bolig, refinansiering av lån eller lignende.

 • Pant i eiendeler/eiendom
 • Ekstra garanti for banken
 • Gode lånebetingelser
 • Pengene er øremerket spesifikke ting

Hva er et lån uten sikkerhet?

Et lån uten sikkerhet er et pengelån der utlåner ikke har pant i låntakers eiendom eller eiendeler. Her vil med andre ord ikke banken ha noen klar garanti for at de får pengene om låntaker ikke greier å betjene lånet.

Av den grunn vil det også være mindre gunstige lånebetingelser, med høyere renter og kortere nedbetalingstid enn på lån med sikkerhet.

Lån uten sikkerhet kan imidlertid også by på fler fordeler, sammenlignet med sikrede lån. Pengene kan brukes fritt, slik at du i prinsippet kan bruke dem på alt fra ferier og mat til annet forbruk.

Det er som regel raskere å få innvilget lån uten sikkerhet, også. Det skyldes at du ikke trenger verdivurdering av bolig eller lignende, siden du ikke må pantsette noe. Vanlige eksempler på lån uten sikkerhet er kreditt- og forbrukslån.

 • Ingen pant i eiendeler/eiendom
 • Dyrere renter 
 • Lengre nedbetalingstid
 • Større frihet – pengene kan brukes på det du selv vil

Hva skal til for å få lån med eller uten sikkerhet?

Enten du skal søke om et lån med eller uten sikkerhet, er det visse kriterier du er nødt til å oppfylle. Banken vil vurdere om du oppfyller kravene i en kredittsjekk, samt gjennom innhenting av eventuell dokumentasjon fra offentlige registre.

Når du søker om et lån med sikkerhet må du kunne stille med sikkerhet, enten det er i en bolig eller andre ting. Ellers vil de fleste tradisjonelle banker kreve at disse kriteriene oppfylles:

 • Du er gammel nok 
 • Du har en stabil og fast inntekt
 • Inntekten må være av en viss størrelse
 • Du har ikke for høy gjeldsgrad (maksimalt 5 x årlig inntekt)
 • Du har ikke betalingsanmerkninger


Er det ikke mulig å få lån om man har en betalingsanmerkning?

Jo, i noen tilfeller. Merk deg imidlertid at det som regel ikke er mulig å få lån når du har betalingsanmerkning om du søker hos tradisjonelle banker som Nordea eller DNB. Enkelte spesialbanker som Nordax eller Bluestep kan imidlertid ha aktuelle låneprodukter for deg.

Les gjerne mer om lån med betalingsanmerkning her. Merk deg at det som regel kun er snakk om muligheter for å få lån med sikkerhet dersom du har anmerkninger. Skal du ha et lån uten sikkerhet, må du altså være fri for betalingsanmerkninger.

Når du kan stille med sikkerhet, kan nemlig banken få den ekstra garantien de trenger. Da kan de potensielt se forbi en eventuell betalingsanmerkning, så lenge de ser at du har økonomi til å betjene lånet.

Mange får for eksempel et lån med sikkerhet i boligen, som for eksempel et lån til refinansiering. Det betyr gjerne at man øker boliglånet og betaler ned dyre lån uten sikkerhet. Da kan du potensielt få orden i økonomien og bli kvitt anmerkninger, også.