Personlig konkurs i Norge? Her er nyttig info til deg

Hva er personlig konkurs?

En personlig konkurs er i prinsippet det samme som en gjeldsordning, og går ut på at namsmannen finner en måte å kreve inn pengene du skylder kreditorene på. Personlig konkurs kan altså være aktuelt om du har gjeldsproblemer og ikke greier å betale krav.

Formålet med personlig konkurs eller gjeldsordning er at du skal kunne kvitte deg med gjelden, samtidig som kreditorene får tilbakebetalt det du skylder. Som regel varer ordningen i rundt fem år.

Hva skjer når man går personlig konkurs?

I praksis betyr personlig konkurs at skyldner frivillig eller med tvang betaler ned på gjelden hos kreditorene. Namsmannen kan velge å gi deg utleggstrekk, altså lønnstrekk, der du kun får utbetalt det mest nødvendige til livets opphold. Overskuddet går til kreditorene.

Man kan også oppleve at namsmannen tar utleggspant i eiendeler, og tvangsselger disse. Det kan for eksempel være snakk om tvangssalg av motorsykkel, bil eller andre verdifulle eiendeler.

Personlig konkurs innebærer et trangt budsjett

Dersom du går personlig konkurs, vil namsmannen som regel lage et budsjett til deg som du må følge så lenge ordningen pågår. Får du utleggstrekk, vil arbeidsgiver eller NAV kun betale ut et minimum som skal gå til utgifter som bolig, strøm, mat, barnehage og lignende.

Overskuddet som skal gå til kreditorene trekkes fra lønnen eller trygden din før den betales ut. Dersom du har lav inntekt som akkurat dekker de mest nødvendige utgiftene, er det kanskje ikke penger til overs til kreditorene. Da blir det heller ikke lønnstrekk.

Dersom du skulle motta arv eller vinne penger på spilling eller lignende, er du imidlertid pliktig til å betale på gjelden hos kreditor. Så lenge du er personlig konkurs med gjeldsordning, vil du altså ikke ha penger til overs til unødvendige ting eller luksusgoder. 

Kan jeg låne penger mens jeg er personlig konkurs?

Når du har en gjeldsordning kan du ikke ta opp ytterligere gjeld så lenge ordningen pågår, uten tillatelse fra namsmannen. Siden du får en betalingsanmerkning, vil det dessuten være vanskelig å få lån hos tradisjonelle banker.

Dersom namsmannen skal kunne gå med på at du tar opp et lån, må det i så fall være et lån som gagner økonomien din. Det kan for eksempel være snakk om å bake dyr gjeld inn i boliglånet, for eksempel gjennom startlån eller refinansieringslån med sikkerhet.

Du kan få lån selv om du har betalingsanmerkning hos enkelte spesialbanker. Her er mer info om lån med betalingsanmerkning.

Hvordan slå seg personlig konkurs?

Dersom man sliter med å betale på gjelden sin, kan man også søke om å slå seg selv personlig konkurs. Du må da søke hos namsmannen

Før du gjør dette, bør du skaffe deg oversikt over økonomien din, klargjøre skattemeldingen, og hente inn opplysninger om gjeld fra inkassobyråene og Statens Innkrevingssentral. 

Du bør også kommunisere med kreditorene, og prøve å finne en løsning som fungerer for begge parter. Dersom du synes det er vanskelig å komme frem til en ordning som fungerer for deg, kan du søke om å få en gjeldsordning.

Før man kan slå seg personlig konkurs skal man ha forsøkt å gjøre opp gjelden på egen hånd først. Man skal også være permanent ute av stand til å betale gjelden sin. Partene du skylder penger skal heller ikke bli unødvendig hardt rammet av ordningen.

Hvordan er livet etter personlig konkurs?

Etter at du er ferdig med gjeldsordningen og perioden med personlig konkurs, vil du i prinsippet være gjeldfri. Med det mener vi at kravene du hadde utestående hos kreditorene skal være slettet, selv om de ikke skulle være betalt ned i sin helhet.

I løpet av dine fem år med personlig konkurs betaler du så mye du makter på gjelden din. 

Men selv om resterende gjeld slettes etter at ordningen er ferdig, vil du fortsatt måtte melde ifra hvis du plutselig får penger gjennom arv eller lignende. Dette gjelder i to år etter ordningen. Vinner du for eksempel i Lotto, må du betale på gjelden.

Hvor lenge kan ordningen med personlig konkurs vare?

I de fleste tilfeller vil personlig konkurs med gjeldsordning vare i fem år. Dette kan imidlertid variere, og ordningen kan vare både lengre eller kortere enn dette.

Det er som regel slik at du ikke kan gå personlig konkurs mer enn én gang. Derfor er det viktig å etablere nye og sunnere økonomiske vaner når du endelig blir kvitt den dyre gjelden. 

Personlig konkurs – hvordan unngå det?

En personlig konkurs kan være veldig utfordrende å gå gjennom. Ved å ta tak i økonomiske problemer før de utvikler seg, kan du potensielt unngå å havne i en situasjon med gjeldsordning. 

Har du for eksempel mange dyre smålån uten sikkerhet som er dyre å betale på? Da kan du vurdere refinansiering. Ved å ta opp et nytt, billigere lån kan du betale ut gammel gjeld. Dette kan du spare penger på, samtidig som du får bedre oversikt.

Om du sliter med betalingsanmerkninger grunnet gjeldsproblemer, kan det være mer utfordrende å få lån hos tradisjonelle banker. Du kan da sjekke opp i hvilke alternativer som finnes hos spesialbankene. 

Skulle du for eksempel eie egen bolig eller ha en kausjonist med selveid bolig, kan du kanskje få et lån med sikkerhet i bolig. Slik kan du få et nytt lån med lavere rente enn på de opprinnelige lånene du sliter med å betale på.