Leve med gjeldsordning? Slik er det

Hvordan er det å leve med gjeldsordning?

Det kan være utfordrende å leve med en gjeldsordning, noe som skyldes at man kun får et minimum å leve for. Så lenge gjeldsordningen varer, vil en stor del av inntekten din gå til kreditorene du skylder penger. På sikt skal du kunne bli kvitt gjelden.

Selv om det kan være vanskelig å ha en gjeldsordning, er ordningen et nyttig verktøy når man har behov for å få orden i økonomien. Det å leve med gjeldsordning kan oppleves veldig tungt, men det er som regel en vei ut av problemene.

Når er det aktuelt med gjeldsordning?

Dersom du opplever utfordringer med å betjene gjeld, og samtidig sliter med å få til en frivillig ordning med kreditorene, kan det være aktuelt med en gjeldsordning. Du kan da kontakte namsmannen og søke om å få til en offentlig gjeldsordning.

I noen tilfeller kan det også være aktuelt med en tvungen gjeldsordning. Da er det ikke du selv som har søkt om ordningen, men heller retten som har bestemt det. 

Hva er formålet med en gjeldsordning?

Formålet med en gjeldsordning er at skyldnere med gjeldsproblemer skal få orden på økonomien sin igjen. 

Samtidig vil gjeldsordningen sørge for at partene du har utestående krav hos skal få pengene sine. Det å leve med gjeldsordning bør altså ikke betraktes som en «straff», men heller en mulig løsning på dine økonomiske problemer.

Er det mulig å leve med gjeldsordning og trangt budsjett?

Når du skal leve med gjeldsordning vil namsmannen utarbeide et budsjett du skal følge. Dette budsjettet oppleves gjerne som veldig «trangt», siden du kun får beholde et minimum av lønnen din til livsopphold. Resten utbetales direkte til kreditorene.

Det skal imidlertid være fullt mulig å leve med gjeldsordning. Namsmannen vil ta hensyn til din privatøkonomi, inkludert inntekter og løpende utgifter. Har du barn og forsørgeransvar vil det også tas hensyn til dette.

Hvor lenge kan man leve med gjeldsordning?

I de fleste tilfeller vil man måtte leve med en gjeldsordning i inntil fem år. I hele denne perioden må du forholde deg til budsjettet ditt. Alt som er igjen av inntektene etter at utgiftene trekkes fra i løpet av de fem årene, går til kreditorene.

Som regel kan du ikke ha en gjeldsordning mer enn én gang. Grip derfor denne muligheten, og få orden på økonomien din en gang for alle. 

Har jeg noen spesielle plikter når jeg lever med gjeldsordning?

Ja. Når du lever med gjeldsordning må du rette deg etter gjeldsordningsloven, så vel som pliktene som er oppført i avtalen du har med kreditor. Som regel vil du også få informasjon om eventuelle plikter av namsmannen.

Generelt sett er det viktig å huske på disse pliktene når du har en gjeldsordning:

  • Inntekter skal dokumenteres årlig til namsmannen
  • Om du skulle få et økonomisk overskudd skal dette gå til kreditorene (gjelder for eksempel om du vinner i Lotto eller arver penger)
  • Dersom inntektene dine går opp eller ned skal du melde om dette til kreditorene
  • Uforutsette utgifter skal meldes fra til namsmannen, slik at budsjettet kan justeres om mulig


Hvordan er det å leve etter at gjeldsordningen er ferdig?

Etter at gjeldsordningen er ferdig, vil kreditorene slette de aktuelle kravene om de ikke er dekket. Du skal altså betale så mye du klarer i løpet av de fem årene, men ikke nødvendigvis alt.

Det er likevel sånn at du skal melde fra om eventuelle pengepremier eller arv som mottas i opptil 24 måneder etter ferdig avsluttet gjeldsordning. Du kan da være forpliktet til å betale det resterende beløpet (eller deler av dette) til kreditorene.

Om du vil lese mer om hvordan det er å leve med gjeldsordning kan du se vår side om gjeldsordning erfaringer (hva sier andre som har vært gjennom det).

Hvordan unngå å måtte leve med gjeldsordning? 

Det å leve med en gjeldsordning kan utvilsomt være vanskelig. Derfor kan det være greit å gjøre nødvendige tiltak for å slippe å havne i en situasjon som dette. Har du for eksempel dyre krav du sliter med å betale, kan du kanskje få hjelp hos banken.

Et lån kan for eksempel brukes til å betale krav som ellers kunne ført til betalingsanmerkninger og gjeldsordning. Du bør i så fall sikte etter å ta opp et billig refinansieringslån, slik at du samler eksisterende gjeld i et nytt og billigere lån.

Om du har en betalingsanmerkning, kan det være utfordrende å få lån. Men det finnes visse banker som kan hjelpe deg selv om du har økonomiske problemer. Her kan du lese mer om lån med betalingsanmerkning.

Om lån hos banken ikke er aktuelt for deg, kan du kanskje få hjelp gjennom et privatlån. Du kan eventuelt endre på vanene dine og spare penger som kan dekke kravene, eller selge ting som du ikke lenger trenger.