Gjeldsordning erfaring? Dette er hva folk sier

Hva er nordmenns gjeldsordning erfaring?

Mange nordmenn som har erfart å ha gjeldsordning sier at det har vært tøft å leve i flere år med trekk i lønn eller trygd. Samtidig er det mange som synes det er godt å endelig kvitte seg med tyngende gjeld, selv om prosessen er både langvarig og vanskelig.

Ulike mennesker har gjerne ulik gjeldsordning erfaring, men de fleste er enige om at prosessen har både positive og negative sider.

Hvilke økonomiske konsekvenser erfarer folk av å ha en gjeldsordning?

Når du har en gjeldsordning vil du som regel merke det på flere områder. Du har lite å rutte med hver måned, og du vil også kunne oppleve andre økonomiske begrensinger i hverdagen. 

Det er for eksempel vanlig å få en betalingsanmerkning når du har gjeldsordning. Denne anmerkningen kan medføre at du får vanskeligheter med å ta opp lån, eller at du ikke kan få kreditt eller handlekonto i butikker.

Nordmenns gjeldsordning erfaring er at man ikke kan ta opp lån mens ordningen varer, med mindre namsmannen gir grønt lys. Skulle et nytt lån tjene økonomien din positivt, kan du likevel få lov å ta opp et lån. 

Dette kan for eksempel gjelde refinansiering, der gammel gjeld erstattes med ny og billigere gjeld. Mange banker vil imidlertid gi avslag om du har betalingsanmerkning. Sjekk heller ut spesialbanker som kan gi lån med betalingsanmerkning.

Hva slags gjeldsordning erfaring har folk ellers i hverdagen?

De fleste som har eller har hatt en gjeldsordning, har erfaring med at ordningen kan påvirke dem sosialt. Det er ofte mye skam knyttet til det å ha økonomiske problemer, og mange vegrer seg for å snakke med familie eller venner om situasjonen.

Det kan også oppleves som belastende å ha utleggstrekk, siden dette innebærer at også en eventuell arbeidsgiver blir kjent med dine økonomiske utfordringer. Når du har lønnstrekk er det nemlig arbeidsgiveren som har ansvar for å trekke penger til kreditorene.

Selv om det oppleves sosialt belastende å ha gjeldsordning, er det viktig å huske på at du ikke er alene. Mange andre er i samme situasjon, og det kan hjelpe å snakke om problemene med noen du stoler på. Dette kan være en venn eller til og med en rådgiver hos NAV.

Hvordan er folks gjeldsordning erfaring med tanke på budsjett?

De fleste er enige i at det å leve med en gjeldsordning innebærer et forholdsvis trangt budsjett. Det er namsmannen som lager budsjettet, og din inntekt og andre faktorer ligger da til grunn.

Generelt sett kan vi si at du vil få utbetalt penger til de mest nødvendige tingene, som for eksempel strøm, mat, boutgifter, medisiner og barnehage. Pengene som er til overs når de nødvendige utgiftene er dekket, vil gå direkte til kreditorene du skylder penger.

Mange erfarer at de må betale ekstra til kreditorene dersom de plutselig skulle få ekstra penger. Om du vinner penger på tipping eller arver penger, må som regel pengene gå til kreditorene.

Dersom det skulle være endringer i økonomien din, skal du uansett melde fra om dette til namsmannen. Dette kan være aktuelt enten det er snakk om utforutsette utgifter eller økt inntekt. Da kan namsmannen hjelpe med å gjøre tilpasninger i budsjettet om det trengs.

Hva er andre sine erfaringer med livet etter en gjeldsordning?

Mange kan vise til gode erfaringer med livet etter endt gjeldsordning. Da vil man i mange tilfeller være helt kvitt den tyngende gjelden. Dette skyldes at kreditorene skal slette eventuell gjenstående gjeld etter avsluttet gjeldsordning.

Det er imidlertid viktig å vite at de første 24 månedene etter endt gjeldsordning innebærer meldeplikt om du plutselig får ekstra penger. Arver eller vinner du penger, må du som regel dekke gjelden du har hatt hos kreditorene.

Du vil imidlertid få et tilnærmet normalt liv etter endt gjeldsordning. Betalingsanmerkningen slettes, og du kan igjen ta opp lån, søke om abonnementer og lignende. Pass bare på at du ikke havner i den samme negative spiralen enda en gang. 

Du kan som regel bare ha gjeldsordning én eneste gang i livet ditt. Derfor kan det være greit å benytte muligheten til å starte på blanke ark med en sunnere økonomisk hverdag.

Mener andre at gjeldsordning er en «lettvint» løsning?

Ofte omtales gjeldsordninger som en «lettvint» løsning som kanskje gagner skyldner mer enn kreditorene. Dette kommer kanskje av at man kan bli erklært gjeldfri etter fem år, selv om man bare har fått betalt ned en andel av pengene man skyldte.

De fleste erfarer imidlertid at en gjeldsordning er langt fra noen lettvint «snarvei» til å bli gjeldfri. Gjeldsordninger varer ofte i mange år, og din økonomiske frihet blir svært begrenset. Det beste er å bli kvitt gjelden på vanlig måte, om dette lar seg gjøre.

Om du vil lese mer om dette kan du se vår artikkel om hvordan det er å leve med gjeldsordning.