Konsekvenser av å få en betalingsanmerkning

Hvilke konsekvenser kan jeg oppleve av å få en betalingsanmerkning?

Hvis du opplever å få en betalingsanmerkning kan dette medføre mange uheldige konsekvenser. Du vil først og fremst merke at det blir vanskeligere å få innvilget lån hos banken. Også jobbmuligheter og søknad om abonnementer eller forsikringer påvirkes.

Kort fortalt kan alle situasjoner i hverdagen som innebærer en kredittsjekk gi merkbare konsekvenser. Under kredittsjekken vil nemlig eventuelle betalingsanmerkninger komme til syne, og parten som kredittsjekker deg vil da ofte reagere med å gi avslag.

Er det mulig å få lån når jeg har betalingsanmerkninger?

Både ja og nei. I majoriteten av tilfellene vil tradisjonelle banker gi deg avslag om du søker om lån mens du har en betalingsanmerkning. 

Det skal likevel nevnes at det også finnes flere banker som kan tilby lån til lånsøkere med økonomiske problemer. Les mer om lån med betalingsanmerkning her

Spesialbankene som kan tilby lån til deg med betalingsanmerkninger og aktive inkassosaker, krever stort sett at du kan vise til sikkerhet i eiendom. Ellers må du kunne dokumentere at du har fast inntekt og at du ikke har for høy eksisterende gjeld.

Kan jeg ikke få jobb med betalingsanmerkning?

I de fleste situasjoner der du søker om jobb, er det ikke fare for at arbeidsgiver vil gjennomføre en kredittsjekk av deg. Dette er imidlertid nokså vanlig dersom stillingen innebærer at du skal ha et større økonomisk ansvar.

Om du har en betalingsanmerkning, vil naturligvis dette tyde på at du har økonomiske problemer og sliter med egen økonomistyring. Anmerkningen kan derfor ha en negativ innvirkning i jobbsøkerprosessen, og kan være medvirkende til at du ikke får jobben.

For at en arbeidsgiver skal kunne kredittsjekke deg og se en eventuell betalingsanmerkning før ansettelse, må disse kravene oppfylles:

  • Det må være snakk om en ledende stilling 
  • Det skal være stor grad av økonomisk ansvar i stillingen
  • Kandidater kan kun kredittsjekkes i de avsluttende fasene av rekrutteringen (for eksempel etter siste jobbintervjurunde)

Er du nysgjerrig på hva en arbeidsgiver vil se om de kredittsjekker deg? Se hvordan du kan kredittsjekke deg selv her.

Får jeg ikke nye forsikringer med betalingsanmerkninger?

Mange lurer på om det er mulig å få forsikring når de sliter med betalingsanmerkninger. Det kan for eksempel være snakk om en bilforsikring, reiseforsikring, helseforsikring eller en livsforsikring.

Som regel er det mulig å få forsikring selv om du skulle ha betalingsanmerkninger, av den enkle grunn at forsikringsselskapene ikke har løyve til å nekte deg dette på bakgrunn av kredittverdighet.

Det du imidlertid kan oppleve, er at forsikringsselskapet krever forskuddsbetaling av deg, noe som kan gjøre det vanskeligere å skaffe seg forsikring.

Kan jeg ikke få abonnementer med betalingsanmerkning?

Enten du har behov for et mobil- eller internettabonnement, kan dette innebære at operatøren utfører en kredittsjekk. Grunnen til at det ofte utføres en kredittsjekk, er at kundene i mange tilfeller betaler for tjenestene de mottar i etterkant.

Har du en betalingsanmerkning, kan du derfor oppleve vanskeligheter med å få nye abonnementer. Det finnes imidlertid også operatører som tilbyr deg å forskuddsbetale for abonnementer, eller som lar deg kjøpe kontantkort. Da slipper du også kredittsjekk.

Hvorvidt du kan få abonnement med betalingsanmerkning eller ikke, vil derfor avhenge av hva slags abonnement og operatør du benytter.

Kan jeg få strømavtale med betalingsanmerkning?

I noen tilfeller kan man oppleve at strømleverandører kredittsjekker nye kunder. Du kan derfor oppleve å få avslag på opprettelse av ny strømavtale. 

Det er imidlertid ikke så vanlig at kredittsjekk utføres av potensielle strømkunder. Strømselskapene er ikke pålagt å kredittsjekke kundene, og du finner derfor mange strømleverandører som ikke tar hensyn til betalingsanmerkninger.

Hvorfor merker man så mange konsekvenser av å ha en betalingsanmerkning?

Grunnen til at det er vanlig å oppleve konsekvenser av å ha en betalingsanmerkning, er at anmerkningen fungerer som et varselflagg. Den forteller potensielle långivere og andre parter at du har slitt med å betjene regningene dine.

Dette vil ofte føre til at leverandører og banker du søker tjenester hos vil bli skeptiske til å ha deg som kunde. De anser det rett og slett for å være høy risiko for at du skal misligholde krav du mottar på nytt. 

Enten det er snakk om en bank eller mobiloperatør, ønsker parten å ha kunder som betaler for tjenestene eller produktene som mottas. 

Selv om det kan virke som at det bare er negative konsekvenser av å ha en betalingsanmerkning, finnes det også positive konsekvenser. Du kan nemlig bli forhindret i å ta opp mer gjeld enn du vil klare å betjene, slik at du får en sunnere økonomi.