Kan jeg få boliglån med betalingsanmerkning og inkasso?

Kan jeg få boliglån med betalingsanmerkning?

De aller fleste banker vil gi avslag på en lånesøknad om boliglån med betalingsanmerkning. Likevel finnes det enkelte banker som kan hjelpe deg få boliglån selv med betalingsanmerkning, noe som gjøres ved at du refinansierer den eksisterende gjelden din med de.

Hva med boliglån med inkasso?

Boliglån med inkasso er mulig. Husk at et inkassovarsel ikke er det samme som en betalingsanmerkning. Når du først mottar et inkassovarsel, vil du enda ha anledning til å ordne opp ved å betale kravet.

Boliglån og inkasso er altså ikke uforenlig med hverandre. Det er først ved en ubetalt inkassosak at du kan få en betalingsanmerkning, og det da kan bli vanskeligere å få boliglån. 

Hvorfor gir de fleste banker avslag på boliglån med betalingsanmerkning?

Grunnen til at de fleste tradisjonelle banker vil gi deg avslag når du søker etter et boliglån med betalingsanmerkning, er at anmerkningen forteller banken at du tidligere har misligholdt krav. Du kan nesten betrakte anmerkningen som et varselsflagg.

Når banken ser at en potensiell låntaker har betalingsanmerkninger, skyldes avslaget blant annet at banken anser risikoen for gjentakelse å være stor. Husk at banken ønsker låntakere som greier å betjene gjelden, pluss lånekostnader.

Hvordan søke om huslån med betalingsanmerkning?

Dersom du ønsker å søke boliglån med betalingsanmerkning, kan du gjøre dette ved å fylle ut en lånesøknad direkte på en spesialbank sin nettside (Kraft Bank, Svea Finans, Bank2, MyBank med mer). Mange synes også det kan være praktisk å bruke en låneagent, slik at de kan søke hos flere banker samtidig.

I et lånesøknadsskjema for boliglån med betalingsanmerkning, må du som regel legge inn person- og kontaktopplysninger, samt informasjon om boligens verdi og din økonomiske situasjon. Banken vil se nærmere på søknaden, og blant annet utføre en kredittsjekk.

Her blir blant annet alder, inntekt og lignende faktorer vurdert.

Hvis banken mener du er en aktuell kandidat for å få huslån med betalingsanmerkning, vil du bli bedt om å sende inn en e-takst for boligen. Dette vil gi banken innsyn i boligens gjeldende markedsverdi, og danner grunnlaget for hvor mye du kan låne.

Hvilke kriterier stilles for å få boliglån med betalingsanmerkning?

For å kunne få lån med betalingsanmerkning hos en spesialbank, vil som regel banken gå nøye gjennom din økonomiske situasjon. Her er det ikke betalingsanmerkninger som avgjør, men heller betjeningsevne – altså hvorvidt du har en fast inntekt.

Fast inntekt trenger ikke nødvendigvis å være lønn, men kan for eksempel også være trygdeutbetalinger. Merk deg likevel at enkelte banker krever at du har en viss størrelse på inntekten for å kunne få boliglån med betalingsanmerkning. 

Som regel vil banken også kreve at du allerede eier en bolig som du kan stille med sikkerhet i. Alternativt kan du søke sammen med en kausjonist som stiller med sikkerhet i sin bolig. Belåningsgraden på boligen kan ikke være på mer enn 85 % totalt.

Det er altså snakk om å «øke» et eksisterende lån.

Hva slags lånevilkår kan man få på huslån med betalingsanmerkning?

De fleste forbinder boliglån med en av de mest gunstige låneformene. Dette gjelder særlig når det er snakk om boliglån hos en tradisjonell bank. Huslån med betalingsanmerkning er imidlertid noe man får fra spesialbanker som påtar seg en større risiko.

Dette kan også føre til at boliglånsrenten blir relativt høy. Merk deg likevel at renten stort sett vil være mye lavere enn på lån uten sikkerhet, som forbrukslån. Det å refinansiere dyr gjeld med pant i boligen kan derfor lønne seg.

Hvorfor ønsker mange å øke eksisterende boliglån med betalingsanmerkning?

Når noen tar opp boliglån med betalingsanmerkning, er det som regel snakk om å øke et allerede eksisterende boliglån med formål om å refinansiere gjeld. Ved å øke boliglånet kan man få et relativt gunstig lån som kan gå til å dekke ubetalte krav.

På den måten kan man også kvitte seg med betalingsanmerkningene, slik at den økonomiske situasjonen blir bedre. Har man for eksempel dyre smålån i form av forbrukslån eller kredittlån, kan disse ha veldig høye rentesatser.

Et boliglån har stort sett langt bedre rente, siden dette er lån med sikkerhet.