Dette må du vite om kredittsjekk

Hva er en kredittsjekk?

En kredittsjekk – også kjent som kredittvurdering – er en sjekk eller kontroll av noens økonomi. Formålet med kredittsjekken er å kontrollere hvor stor risiko en kunde har for mislighold av fordringer (regninger/krav).  

Dersom en potensiell kunde viser seg å ha høy risiko for mislighold grunnet lav kredittscore, kan tjenesteyteren varsles om dette og eventuelt gi avslag til kunden. En betalingsanmerkning er et eksempel på noe av det som vil synes på en kredittsjekk.

Når blir en kredittsjekk utført?

En kredittsjekk kan bli utført i mange ulike situasjoner. Så lenge du som kunde skal handle på kreditt, ta opp lån eller betale varer/tjenester på etterskudd, kan kredittsjekk være aktuelt. Her er noen situasjoner hvor kredittsjekk er spesielt vanlig:

 • Søknad om lån hos banken
 • Når du ønsker å opprette abonnementer eller avtaler
 • Når du skal tegne forsikringer
 • I forbindelse med rekruttering til stillinger med økonomisk ansvar


Hvis du har lav kredittscore og/eller betalingsanmerkninger, er det ikke uvanlig med avslag. Det er for eksempel de færreste banker som innvilger lån til kunder med betalingsanmerkninger.

Det finnes likevel enkelte nisjebanker som har spesialisert seg på å hjelpe kunder med økonomiske problemer. Les mer om lån med betalingsanmerkning, om du vil sjekke om dette er aktuelt for deg.

Om du skulle søke om banklån for kunder med betalingsanmerkning, vil det likevel være noen krav som må oppfylles. Du må vanligvis kunne vise til sikkerhet i eiendom, fast inntekt og lignende. 

Hvordan utføres en kredittsjekk?

En kredittsjekk blir vanligvis utført ved at noen tar i bruk et kredittopplysningsbyrå. Gjennom disse byråene kan man søke på navn eller lignende, og få opp en kredittscore. Som regel vil kredittscoren følge en score-modell fra 1–100 eller 1–1 000.

Jo høyere kredittscore en person får, jo lavere blir risikoen for mislighold ansett for å være. Det betyr at risikoen for å få avslag eller bli nektet et kundeforhold, øker når man har lav kredittscore.

Under en kredittsjekk kan man også se eventuelle betalingsanmerkninger. Både lav kredittscore og betalingsanmerkninger er forbundet med forhøyet risiko for betalingsproblemer.

Hvor hentes opplysningene i en kredittsjekk fra?

Informasjonen som danner grunnlaget for kredittscoren din i en kredittsjekk, hentes fra ulike offentlige registre. Eksempler på dette er Skatteetaten og folkeregisteret. Det kan også hentes ut opplysninger fra for eksempel Brønnøysundregistrene.

Foruten informasjon fra offentlige registre, kan det hentes informasjon fra inkassobyråer, så vel som fra forliksrådet.

Hvilke selskaper utfører kredittsjekker?

I dag finnes det fire byråer i Norge som har konsesjon til å utføre kredittsjekk på vegne av bedrifter som vil sjekke kundenes økonomiske status. De fire kredittopplysningsbyråene som kan kredittsjekke privatpersoner er:

 • Evry
 • Bisnode
 • CreditSafe
 • Experian


Ulike banker og andre parter som har behov for å kredittsjekke kundene sine, benytter seg gjerne av ulike kredittopplysningsbyråer. Informasjonen som kan hentes ut hos de ulike byråene er imidlertid stort sett den samme.

Når bedrifter skal kredittsjekkes, finnes det flere kredittopplysningsbyråer som kan stå bak. Dette inkluderer blant annet Kredinor, Lindorff, Proff AS og Regnskapstall 1881, for å nevne noen.

Hvilke regler gjelder for kredittsjekk?

Det finnes klare retningslinjer for når en kredittsjekk kan utføres. Bedrifter og andre parter kan ikke kredittsjekke personer eller bedriftskunder uten videre. Her er noen av kravene som må oppfylles for at en kredittsjekk skal kunne bli utført:

 • Det skal foreligge en saklig grunn
 • Kunden betaler ikke kontant, men via kreditt, lån eller etterskuddsbetaling
 • Det skal sendes et gjenpartsbrev til kunden


Det er for eksempel ingen saklig grunn for å kredittsjekke kunder med mindre det er snakk om at kunden ønsker lån eller kredittramme (f.eks. handlekonto). Betaler kunden kontant, er det tross alt ikke noe poeng i å sjekke kredittverdighet.

Personen som kredittsjekkes skal alltid motta et gjenpartsbrev i posten, der vedkommende varsles om at en kredittsjekk er utført. Her vil man blant annet få innsyn i hvilke opplysninger som ble delt, hvem som har hentet de ut og hva som er kilden bak informasjonen.

Du kan nekte andre å kredittsjekke deg med en kredittsperre

Dersom du ikke ønsker at noen skal kunne kredittsjekke deg, kan du be om en såkalt kredittsperre hos et kredittopplysningsbyrå. Når dette gjøres, vil ikke bedrifter eller andre ha mulighet til å kredittsjekke deg.

Med en kredittsperre vil du dermed heller ikke kunne få lån eller ta opp kreditt, da en kredittsjekk er obligatorisk om man skal få disse tjenestene. 

Det kan imidlertid være praktisk med en kredittsperre for eksempel hvis du er utsatt for ID-tyveri, og frykter at uvedkommende skal kjøpe varer/tjenester i ditt navn på nett. 

Mange er også bekymret for at noen skal snoke i økonomien deres, og velger kredittsperre av den grunn. Snoking i økonomien til privatpersoner er ikke lovlig, men det finnes dessverre eksempler på at kredittsjekker har blitt utført uten gyldig grunn.

Hva bestemmer kredittscore under en kredittsjekk?

Det er mange faktorer som har en innvirkende rolle når kredittscore skal beregnes under en kredittsjekk. Siden det skal kalkuleres hvor god betjeningsevne kunden har, vil blant annet inntekt spille en viktig rolle. Her er noen av faktorene som er relevante:

 • Inntekt
 • Gjeld
 • Betalingsanmerkninger
 • Næringsinteresser
 • Alder


Lav alder, lav inntekt, høy gjeld og registrerte betalingsanmerkninger er blant faktorene som kan gi deg lavere kredittscore. Tjener du derimot  mye, er uten betalingsanmerkninger og har liten gjeld, kan dette gi deg en relativt god kredittscore.

Andre faktorer kan også ha innvirkning på kredittscore. Et eksempel er hyppig endring av adresse. Dette kan spille negativt inn på en kredittsjekk, da en livssituasjon med mye flytting ofte forbindes med dårlig økonomi.

Kan man gjennomføre en kredittsjekk på seg selv?

Ja, du har mulighet for å utføre en kredittsjekk på deg selv. Dette kan for eksempel være nyttig når du lurer på hvor god økonomien din fremstår før du søker om lån eller en handlekonto.

Du kan gjøre en kredittsjekk helt gratis hos kredittopplysningsselskaper som Experian. Du trenger bare å logge deg inn på nettsiden deres med ditt personlige fødselsnummer og BankID. Deretter kan du få opp eventuelle betalingsanmerkninger og kredittscore.

Når du utfører kredittsjekk på deg selv, kan du få bedre oversikt over privatøkonomien din. Du kan også finne ut om du har gode muligheter for lån eller andre tjenester, eller om du bør vente med å søke.