Hva er inkasso? (Inkasso definisjon)

Hva menes med inkasso?

Ordet «inkasso» stammer fra latinske «kiste» eller «kasse», og betyr enkelt forklart «innkassering» av penger. Hva er inkasso i praksis?  Som regel vil et inkassobyrå eller selgeren selv drive inn ubetalte krav fra kjøper. 

Det kan for eksempel være aktuelt med inkasso dersom du har en faktura som er ubetalt til forfall, eller misligholder et lån. 

Hva er inkassoprosessen?

Prosessen fra kunden først mottar et krav til inkassosaken fører til betalingsanmerkning, er imidlertid ganske lang, og det hele reguleres av inkassoloven. 

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike stegene i en typisk inkassoprosess. 

1. Ubetalt faktura og betalingspåminnelse

Før en inkassosak i det hele tatt kan starte, må det foreligge et ubetalt krav. Det betyr for eksempel at en faktura forblir ubetalt til forfall. Når det har gått 14 dager siden forfallsdato og betalingen fortsatt uteblir, sendes det ofte ut en betalingspåminnelse med et purregebyr.

Det er ikke noe krav om at det sendes ut purring i inkassoloven, men det er likevel normal inkassoskikk. Det å sende ut en betalingspåminnelse kan også være bra for bedriftens likviditet.

2. Inkassovarsel

Dersom opprinnelig faktura eller betalingspåminnelse forblir ubetalt i 14 dager, kan det sendes ut et inkassovarsel. Samtidig legges det som regel på et gebyr, også omtalt som inkassogebyr.

Igjen skal kunden ha en betalingsfrist på 14 dager. Dersom fakturaen ikke betales innen disse to ukene, kan inkassosaken starte.

3. Betalingsoppfordring

Når en inkassosak iverksettes, vil en betalingsoppfordring sendes ut. Betalingsoppfordringen vil også ha en betalingsfrist på 14 dager. Det legges som regel på et purregebyr, og dette kan tilsvare omkring 3/10 av den totale inkassosatsen.

Det er heller ikke uvanlig at det legges på forsinkelsesrenter. Dersom en betalingsoppfordring ikke blir betalt innen 42 dager, kan et tungt salær legges til kravet. Skyldner kan velge å betale, eller eventuelt klage på kravet dersom det er uenigheter.

4. Rettslige skritt 

Dersom det skulle foreligge en tvist, kan inkassosaken sendes videre til forliksrådet. Dersom skyldner får en dom hos forliksrådet, kan dette føre til betalingsanmerkning. Formålet til forliksrådet er uansett å hjelpe skyldner og fordringshaver å komme til enighet.

Alternativt vil saken sendes videre til namsmannen. Da vil namsmannen ha utleggsforretning, der det skal avgjøres hvordan kravet kan drives inn. 

Dette ender som regel med utleggstrekk (lønnstrekk), utleggspant eller en gjeldsordning, samt betalingsanmerkning.

Hva er inkasso godt for?

Inkasso er en prosess som skal sikre at tjenesteytere og bedrifter mottar penger for tjenester eller produkter som selges. Dersom man ikke hadde hatt inkasso, kunne kundene kjøpt varer uten å betale for seg, uten at det var noen konsekvenser.

Inkasso og påfølgende betalingsanmerkninger kan også beskytte forbrukere mot å kjøpe eller låne over evne. 

Hva er konsekvensene av inkasso og betalingsanmerkninger?

Man kan merke en rekke konsekvenser dersom inkassosaken går så langt at man får en betalingsanmerkning. 

Du har mulighet til å gjøre opp for deg uten veldig store konsekvenser helt til rettslige tiltak iverksettes. Det er først når saken går videre til forliksrådet eller namsmannen at en betalingsanmerkning blir registrert. 

En betalingsanmerkning skal fungere som et «rødt lys» som signaliserer for andre utlånere (eller andre som kredittsjekker kundene sine), at du har ubetalte krav. Her er noen av konsekvensene man kan merke av å ha en betalingsanmerkning:

  • Utfordrende å ta opp lån hos banken
  • Man får ikke opprettet handlekontoer eller kredittavtaler
  • Vanskeligere å få opprettet abonnementer og forsikringer
  • Vanskeligheter med å få enkelte jobber

Du kan lese mer om konsekvensene av en betalingsanmerkning her.

Hva er løsningen om man har inkasso og betalingsanmerkning?

Dersom du har fått en betalingsanmerkning som følge av et ubetalt inkassokrav, bør du legge en plan for hvordan du kan få økonomien på rett kjøl igjen. Det viktigste er å betale det utestående kravet. Når kravet er betalt, vil nemlig betalingsanmerkningen slettes.

Grunnen til at mange havner i en situasjon med inkasso og betalingsanmerkninger, er at de ikke har nok penger til å betale kravene. En løsning kan da være å ta opp et lån eller refinansiere gjelden sin slik at man kan dekke kravet. 

Men hvordan? De fleste banker gir avslag på lånesøknaden om du har en betalingsanmerkning. Det finnes imidlertid noen nisjebanker som kan tilby lån selv om du har betalingsanmerkninger. Les mer om lån med betalingsanmerkning på siden vår.

Hvis du kan skaffe deg et lån hos banken, kan du for eksempel betale kravene du skylder og samle gjelden i et nytt lån. Lån som dette omtales gjerne som refinansieringslån med sikkerhet. Du kan selvfølgelig også betale kravene med et privat lån eller oppsparte penger.