Hva er refinansiering?

Hva er refinansiering av lån?

Refinansiering av lån betyr at man forflytter og omstrukturerer gjeld. I de fleste tilfeller vil det å refinansiere bety at du betaler ned eksisterende lån med et nytt lån. Som regel gjøres dette for å spare penger på renter, eller for å få bedre økonomisk kontroll.

Dersom du for eksempel har åtte dyre forbrukslån, kan du potensielt kvitte deg med disse ved å betale dem ned med et nytt lån. Du blir altså ikke kvitt selve gjelden, men du forflytter den. 

Hva er refinansiering av lån uten sikkerhet?

Hos bankene finner du som regel to hovedtyper lån, nemlig lån med og uten sikkerhet. Lån uten sikkerhet er lån som ofte har forholdsvis dyre renter og gebyrer, samt kort nedbetalingstid. Grunnen til dette er at banken ikke står med sikkerhet i låntakers eiendeler.

Men, hva er refinansiering uten sikkerhet, egentlig? Enkelt forklart er det da snakk om at du tar opp et lån uten sikkerhet (forbrukslån) til refinansieringsformål. Selv om forbrukslån generelt sett er dyre, kan et nytt forbrukslån likevel ha bedre vilkår enn eksisterende lån.

Hva er refinansiering med sikkerhet?

Et lån til refinansiering kan også fås med sikkerhet i en bolig. Som regel er det snakk om låntakers egen bolig, men det kan også være bolig tilhørende en kausjonist. Banken har da pant i eiendommen, og kan tvangsselge den ved mislighold av lånet.

Det å refinansiere med sikkerhet innebærer redusert risiko for banken. Dermed vil du også kunne oppnå lavere lånerenter, lengre nedbetalingstid og lavere gebyrer. Refinansiering med sikkerhet vil som regel være den mest lønnsomme formen for refinansiering.

Hvem kan få hjelp med refinansiering?

Når du søker om refinansiering hos en bank, vil banken alltid gjennomføre en kredittsjekk. Kredittsjekken utføres for å finne ut hva slags kredittscore du har. Med utgangspunkt i kredittscore, kan banken avgjøre hvor risikofylt det er å låne deg penger.

Så lenge du får en middels god eller god kredittscore og ikke har betalingsanmerkninger, kan du som regel få hjelp med refinansiering. Har du derimot lav inntekt, mye gjeld, er ung eller har betalingsanmerkninger, er sjansen stor for avslag på lånesøknaden.

Her er kravene du som regel må oppfylle for å få hjelp med refinansiering;

  • Du er minst 18–23 år gammel (aldersgrense kan variere hos bankene)
  • Du kan dokumentere fast inntekt
  • Din totale gjeld er ikke større enn 5 x inntekten din
  • Du har ikke betalingsanmerkninger (her finnes det unntak)
  • (Du må også kunne stille med sikkerhet i bolig om du skal refinansiere med sikkerhet)


Hva er refinansiering for låntakere med betalingsanmerkning?

Mange nordmenn sliter med betalingsanmerkninger. Dette er i mange tilfeller betalingsanmerkninger som stammer fra dyre lån som er vanskelige å betjene. Derfor kan refinansiering være et nyttig verktøy om du har gjeldsproblemer.

Dersom du sørger for å få refinansiert gjelden din før det ender med inkasso og betalingsanmerkning, kan du søke om lån hos de fleste banker. Har du derimot fått en betalingsanmerkning allerede, er valgmulighetene dine litt færre.

Betalingsanmerkninger tyder på at du har misligholdt regningene dine tidligere. Dette medfører at banker flest ser på deg som en høyrisikokunde, og derfor ikke vil låne deg penger.

Det finnes imidlertid noen banker som er villige til å hjelpe deg med lån med betalingsanmerkning, og disse kan kanskje hjelpe deg med refinansiering. Som regel er det da et krav at du kan stille med sikkerhet i en fast bolig.