Er det mulig å få kredittkort med betalingsanmerkning?

Du vil i de fleste tilfeller få blankt avslag når du søker om kredittkort og samtidig har betalingsanmerkning. Det finnes ingen spesiell fremgangsmåte for å få kredittkort med betalingsanmerkning, da dette stort sett er noe som ikke tilbys hos norske banker.

Hvorfor er det så vanskelig å få kreditt med betalingsanmerkning?

Grunnen til at det er så vanskelig å få kredittkort med betalingsanmerkning, er at dette er en type lån som gis uten sikkerhet. Banken har dermed ingen pant i låntakers bolig, og kan derfor heller ikke kreve inn pengene gjennom tvangssalg om betalingene uteblir.

Kan banken derimot få sikkerhet i bolig, kan du kanskje få et lån med betalingsanmerkning. Da har nemlig banken en ekstra garanti for at de får pengene sine tilbake. Dette er det imidlertid kun noen få banker som tilbyr.

En betalingsanmerkning er en anmerkning som forteller långivere at du har hatt problemer med å betale regningene dine ved tidligere anledninger. Da vil naturligvis mange banker være skeptiske til å låne ut penger til deg, siden det er en risiko for at mislighold gjentar seg.

Finnes det alternativer til kredittkort med betalingsanmerkning?

Både ja og nei. Det er kanskje mulig å få et lån med sikkerhet, men dette er lån som er øremerket for eksempel refinansiering. Dette er for eksempel tilfellet med omstartslån, som er den mest vanlige formen for lån til personer med betalingsanmerkninger.

Er du i utgangspunktet på jakt etter et kredittkort, har du sannsynligvis et ønske om å kunne bruke pengene på det du selv ønsker. Siden forbrukslån eller kredittkort med betalingsanmerkning er noe bankene som regel ikke kan tilby, kan du vurdere privatlån.

Et privatlån er penger som lånes privat, og altså ikke hos en bank. Noen er for eksempel heldige og kan låne penger av jobben eller noen de kjenner. Da kan du potensielt få et gunstig lån uten renter, og med fleksibel tilbakebetaling.

Har du problemer med å betjene eksisterende gjeld, kan det uansett være lurt å tenke over hvor bra det er å ta opp ytterligere gjeld. Husk at pengene skal betales tilbake, enten du låner privat eller hos banken. Noen ganger kan det lønne seg å heller spare opp penger selv.

Hvilke kriterier stilles for å få kredittkort?

Dersom du ønsker kredittkort med betalingsanmerkning, gjelder det å sette seg inn i hvilke krav bankene stiller til låntakerne sine. Alle banker vil gjennomføre en kredittsjekk av deg før du eventuelt får lån eller en kredittramme.

Gjennom kredittsjekken vil du få en kredittscore som vil gjenspeile hvor risikabelt det er å låne deg penger. Jo lavere kredittscore du får, jo høyere risiko er det å låne deg penger – sett fra bankens ståsted. Både inntekt, betalingsanmerkninger og gjeld spiller inn.

Har du en betalingsanmerkning, vil du stort sett få avslag umiddelbart – selv om du skulle ha god nok inntekt og oppfylle andre kriterier. Her er en oversikt over hvilke kriterier banken vurderer når det vurderes om du kan få kredittkort eller ikke:

  • Betalingsanmerkninger
  • Alder
  • Livssituasjon (flytting etc.)
  • Inntekt
  • Total gjeld (maksimal gjeld er 5 x bruttoinntekt)
  • Økonomisk situasjon


Hvordan går jeg frem om jeg ønsker meg kreditt med betalingsanmerkning?

Det viktigste du kan gjøre om du har behov for kreditt med betalingsanmerkning, er å ta nødvendige grep for å forbedre egen privatøkonomi. 

La oss se nærmere på hvordan du kan gå frem dersom du opplever å få avslag på kredittkortsøknaden din hos banken.

Kan jeg få kredittkort når betalingsanmerkning slettes?

Ja, dersom andre kriterier for å få lån oppfylles, kan du i mange tilfeller få innvilget søknad om kredittkort så snart du kvitter deg med en betalingsanmerkning. 

Dersom du ønsker å kvitte deg med betalingsanmerkninger så fort som mulig, kan dette oppnås ved å betale den aktuelle gjelden som tidligere har blitt misligholdt. Du kan eventuelt vente til anmerkningen forsvinner automatisk etter fire år.

Kan et lån med sikkerhet til kunder med betalingsanmerkning hjelpe meg?

Ja. Et lån med sikkerhet kan hjelpe deg med å betale gjelden som har ført til betalingsanmerkninger. På den måten kan du raskt og effektivt kvitte deg med betalingsanmerkninger, og forhåpentligvis også sitte igjen med bedre rentevilkår.

Har du mange dyre smålån som har gitt deg betalingsanmerkninger, kan du også få langt bedre økonomisk oversikt ved å refinansiere (samle) lånene. Et lån med sikkerhet kan derfor være et nyttig verktøy som gjør at du kan få kredittkort på sikt.

Hvorfor unngå nytt kredittkort om du har en betalingsanmerkning?

Dersom man i en tenkt situasjon hadde hatt tilgang på kredittkort med betalingsanmerkning, ville man fort kunne havnet i alvorlige økonomiske problemer. 

Grunnen til dette er at kredittkort og forbrukslån generelt sett har svært dyre rentekostnader sammenlignet med lån med sikkerhet. Dersom man ender opp med å stadig ta opp med dyr gjeld, er veien kort til et økonomisk uføre.

Dette er også grunnen til at Finanstilsynet har klare retningslinjer for hvem som kan få lån og ikke. Har du betalingsanmerkninger, er det altså nødvendig å få orden på økonomien din før du tar opp ytterligere gjeld. Det vil gagne både privatøkonomien din og norsk økonomi.

Hvordan søke om kredittkort når jeg er kvitt betalingsanmerkningen?

Så snart du har kvittet deg med betalingsanmerkningen og fått orden på økonomien din, kan du søke om kredittkort hos ulike banker. Merk deg at det er lurt å søke hos flere banker, slik at du kan få oversikt over hvilken aktør som har det beste tilbudet.

Du kan søke enten hos én og én bank individuelt, eller ved å ta i bruk en formidlingstjeneste som lar seg søke hos flere banker samtidig. Mange synes at sistnevnte er veldig praktisk, siden de da kun trenger å fylle ut én enkelt søknad. Slik kan man spare mye tid.

Når du søker om kredittkort etter at en betalingsanmerkning er slettet, vil ikke banken se at du har hatt en anmerkning tidligere. Du vil derfor stille på lik linje med andre søkere, og blir vurdert utfra inntekt, alder og lignende.

Dersom du får en god nok kredittscore under kredittsjekken hos banken, kan du få innvilget søknaden din om kredittkort.