Kan man få startlån med betalingsanmerkning?

Tilbys startlån med betalingsanmerkning?

Ja, startlån kan fås selv om låntaker har betalingsanmerkninger. Dette kan sees i kontrast til boliglån hos kommersielle banker, der lån som regel er utelukket om man har betalingsanmerkning.

Det er imidlertid ingen selvfølge at man kan få startlån selv om man har betalingsanmerkninger, men anmerkningene i seg selv er stort sett ikke et hinder. 

Hva er et startlån?

Et startlån kan beskrives som et statlig lån som gis til økonomisk og/eller sosialt vanskeligstilte nordmenn, og blir forvaltet av Husbanken. Kommunene selv kan også dele ut startlån.

Lånet kjennetegnes av at det har spesielt gunstig (lav) rente, og at det kan fås av dem som sliter med å få innvilget et ordinært boliglån i kommersielle banker. Lånet kan gå til for eksempel boligkjøp eller utbedring av eksisterende bolig, eller til refinansiering.

Hva skal til for å få startlån med betalingsanmerkning?

Selv om startlån først og fremst gis til vanskeligstilte, er det like fullt et lån. Det stilles derfor visse kriterier for at du skal kunne motta et startlån. Både personer med redusert funksjonsevne, barnefamilier og eldre er aktuelle kandidater for å få lånet.

Det kan for eksempel være aktuelt med startlån for en alenemor som sliter med å få boliglån grunnet begrenset inntekt. En person i denne situasjonen kan kanskje få startlån med betalingsanmerkning, gitt at andre krav for å få lån oppfylles.


Det er ikke noe krav om egenkapital for å kunne få startlån, noe som kreves for vanlige boliglån. Likevel må du kunne vise til en stabil inntekt som kan dekke løpende leve- og bokostnader. Har du ustabil eller lav inntekt, får du ofte avslag.

Husbanken krever også at du oppfyller ett eller flere av følgende kriterier for å få innvilget en søknad om startlån:

  • Du trenger en stabil og god bolig fordi du har barn
  • Du kan ikke låne penger i kommersielle banker
  • Du står i fare for å miste eksisterende bolig grunnet mislighold av boliglån
  • Du har ikke mulighet for å spare opp egenkapital til boligkjøp
  • Du er trygdemottaker
  • Du ønsker å etablere deg med bolig i et distriktsområde

Finnes det alternativer til startlån med betalingsanmerkning?

Mange opplever å få avslag på søknad om startlån med betalingsanmerkning. Dette skyldes ikke anmerkningen i seg selv, men som regel andre faktorer. Unge som befinner seg i etableringsfasen og i prinsippet kan spare til egenkapital, får for eksempel ofte avslag.

Dersom du er vanskeligstilt og ønsker lån til bolig, er det ikke noen åpenbare alternativer til startlån. Er det derimot slik at du ønsker et startlån til refinansiering fordi du står i fare for å miste boligen din, kan et omstartslån være et greit alternativ.

Et omstartslån er nemlig en form for refinansieringslån som kan fås av mennesker med betalingsanmerkninger, så fremt man kan stille med sikkerhet i en eiendom. For å få lånet må man oppfylle krav til betjeningsevne og sikkerhet.

Hva er best av omstartslån og startlån med betalingsanmerkning?

Et startlån med betalingsanmerkning er ofte å foretrekke fremfor omstartslån, dersom du ønsker å refinansiere dyr gjeld. Dette skyldes den enkle grunn at lånekostnadene er lavere. Et startlån har lavere rente enn et ordinært boliglån, mens et omstartslån har høyere rente. 

Samtidig er omstartslån ofte mer aktuelt for de fleste som har betalingsanmerkninger. Dersom du ikke har barn, bor i en distriktskommune, er trygdet eller har nedsatt funksjonsevne, kan et omstartslån fortsatt være aktuelt.

Les mer om dine muligheter for lån med betalingsanmerkning her, dersom du lurer på hvilke kriterier som må oppfylles for å få lånet.