Når får man en betalingsanmerkning registrert på seg?

Når kan man få betalingsanmerkning?

En betalingsanmerkning er noe man kan få dersom man har et ubetalt krav som har gått til inkasso, og inkassoprosessen har kommet langt nok til at rettslige tiltak varsles. Inkassosaken har altså pågått en stund når du får betalingsanmerkning.

Du vil vanligvis ha mottatt mange varsler og påminnelser om å betale kravet før det ender med at du får en betalingsanmerkning. Inkassoprosessen innebærer som regel at du får både purringer, inkassovarsel og en betalingsoppfordring. 

Om ingen av disse betales, kan de rettslige skrittene igangsettes, og det er først da at en betalingsanmerkning registreres.

Hvilke situasjoner kan føre til betalingsanmerkning?

Det finnes en rekke rettslige skritt og andre situasjoner som kan medføre at du ender opp med betalingsanmerkning når et krav forblir ubetalt.

Majoriteten av betalingsanmerkninger har sitt utgangspunkt i inkassosaker, men man kan også få anmerkninger om man gjennomgår personlig konkurs eller velger en frivillig gjeldsordning. Det samme gjelder om du har en frivillig kredittsperre.

Oppsummert kan følgende situasjoner føre til at det registreres en betalingsanmerkning i navnet ditt:

  • Gjeldsordning
  • Utleggstrekk
  • Utleggspant
  • Personlig konkurs


Hvilke konsekvenser opplever man når man får betalingsanmerkning?

Når man får en betalingsanmerkning, vil dette ofte gi merkbare konsekvenser for hverdagsøkonomien. Det vil først og fremst bli vanskeligere å få innvilget søknader om kreditt eller lån. 

De aller fleste tradisjonelle banker gir avslag når du har betalingsanmerkning. Her er det likevel greit å huske på at det finnes unntak, og noen banker kan hjelpe deg med lån på tross av anmerkninger. Les mer om lån med betalingsanmerkning på siden vår.

Foruten vanskeligheter med å få lån, kan man oppleve at man får avslag på opprettelse av mobilabonnementer, forsikringsavtaler, strømabonnementer og andre tjenester hvor kundene kredittvurderes.

I noen tilfeller vil det også bli vanskeligere å få seg jobb. Arbeidsgivere som skal ansette til stillinger med betydelig finansielt ansvar, kan nemlig kredittsjekke kandidatene før eventuell ansettelse. Dette er imidlertid ikke vanlig i stillinger flest.

Når blir anmerkningen fjernet?

Dersom du har fått en betalingsanmerkning, kan den bli stående i opptil fire år om du ikke skulle gjøre opp for deg før. Du kan imidlertid også sørge for at du kvitter deg med anmerkningen lenge før disse fire årene har gått, dersom du gjør opp kravet i sin helhet.

Når du har betalt kravet, vil betalingsanmerkningen bli slettet innen kort tid (som regel innen 1–3 dager). 

I sjeldne tilfeller kan det skje at betalingsanmerkningen ikke blir slettet innen rimelig tid, og dette kan skyldes en feil. Da bør du kontakte kredittopplysningsbyrået og be dem slette anmerkningen. 

Om du lar betalingsanmerkningen stå i fire år vil den bli slettet av seg selv, men husk likevel på at kreditoren kan starte inkassoprosessen på nytt for det samme kravet. Det er derfor mulig at du vil få betalingsanmerkning på nytt etter en stund.

Her kan du lese mer om hvordan slette en betalingsanmerkning.